ford brochureware eu MOT13_po_90x90_4c 3x1 2160x720 bb girl_holding_magnifier

Politica de confidențialitate

1. INFORMAȚII PRELIMINARE

Îți mulțumim pentru interesul față de compania noastră, produsele și/sau serviciile. Când intri într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințezi informațiile tale. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.

2. ALTE SERVICII

Acestă Politică de confidențialitate nu acoperă aplcațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

3. CINE SUNTEM NOI?

Mecatronics SA, cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Str. LIVEZII, Nr. 37, Județ Alba, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J01/1260/2004, cod fiscal RO 16994453 este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse. Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

4. CINE EȘTI TU?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

5. ANGAJAMENTUL NOSTRU

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luam angajamentul să respectăm următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

Controlul îți aparține În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

6. SCHIMBĂRI

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

7. ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: .

8. INFORMAȚIILE TALE

8.1. CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE TINE?

Când interacționezi în orice fel cu noi este posibil să ne dai sau să primim din alte surse informații precum:

Mecatronics SA colectează informațiile dumneavoastră personale când:

În plus și unde legea permite, putem combina informațiile pe care le deținem cu informațiile despre dumneavoastră sau interesele dumneavoastră, situația social-economică și social-demografică, identificatorii online și datele actuale de contact colectate de terțe părți cum ar fi agenții de marketing și din surse publice. Este posibil ca legea să prevadă obligativitatea colectarii anumitor informații personale. De asemenea, este posibil să fim obligați să colectăm informațiile dumneavoastră personale în baza unei relații contractuale cu dumneavoastră care poate naste obligatii in sarcina noastra inclusiv in perioada post-contractuala. Nefurnizarea acestor informații poate împiedica sau întârzia îndeplinirea acestor obligații, cu consecinte nedorite.

8.2. DE CE COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII?

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

8.3. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE?

Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: În cazul în care avem consimțământul dumneavoastră, ne vom baza pe acesta, de exemplu, pentru utilizarea informațiilor personale în vederea trimiterii unor materiale de marketing prin e-mail sau mesaje text. Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail .

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi: În cazul în care utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră personale este necesară pentru executarea unui contract sau a unor contracte la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a lua măsurile pe care le-ați solicitat pentru semnarea unui contract, inclusiv obligatii legale pe care le avem atat noi cat si vanzatorul produselor (Ford) ulterior prestarii obiectului contractului (exemplu: in cadrul procedurii de recall). Aceste contracte pot include condiții în care dumneavoastră vă înscrieți la un concurs sau acordurile pe care le încheiați pentru produse de service, de exemplu.

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale: În cazul în care considerăm că este necesar să utilizăm informațiile dumneavoastră personale pentru a respecta obligații legale sau de reglementare sau în anumite situații când poate fi necesar să utilizăm informațiile personale în scopuri care sunt în interesul public.

Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele tale vitale sau ale altei persoane fizice: În situații limitate când considerăm că este necesar să protejăm siguranța cuiva sau interesele esențiale.

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți: În cazul în care utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră personale se încadrează în interesele noastre si terte parti contractate cu respectarea legislatiei in vigoare sau cele ale organizației cu care am împărtășit datele dumneavoastră cu caracter personal, asigurându-ne că aceste date și drepturile dumneavoastră aferente acestor informații sunt protejate. De exemplu, ne putem baza pe acest temei legal dacă noi și/sau companiile din cadrul grupului Ford utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru: a înțelege și îmbunătăți produsele, serviciile și/sau strategiile de activitate sau marketing ale noastre (sau ale lor); în scopuri de cercetare; pentru gestionarea și îmbunătățirea relației noastre cu dumneavoastră și în scopuri administrative; pentru a ne ajuta să stabilim ce informații, produse și servicii sunt furnizate și utilizate în conformitate cu legea și termenii și condițiile care se aplică acestora; și în cazul în care este necesar să protejam sau apărăm drepturile și proprietatea noastră sau a altor persoane, sau să detectăm, prevenim sau să rezolvăm în alt mod problemele de fraudă, securitate, siguranță sau confidențialitate.

8.4. CÂT TIMP STOCĂM DATELE?

Vom păstra informațiile dumneavoastră doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care le-am obținut și pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamații împotriva noastră). Așadar, dacă informația este utilizată în două scopuri, o vom reține până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă; dar vom înceta să o folosim în scopul cu o perioadă mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat. Restricționăm accesul la informațiile dumneavoastră persoanelor care au nevoie să le folosească în scopurile relevante. Perioadele noastre de păstrare se bazează pe nevoile afacerii, iar informațiile dumneavoastră care nu mai sunt necesare sunt ireversibil anonimizate (iar informațiile anonime pot fi păstrate) sau distruse în siguranță.

8.5. CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE TALE CU CEILALȚI?

Putem dezălui datele tale, respectând legea aplicabilă, furnizorilor de produse, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Te vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul tău sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele tale către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele tale să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, putem partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. Putem transmite datele și altor părţi având consimţământul sau potrivit instrucţiunilor tale. Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

9. CARE SUNT DREPTURILE TALE?

Te rugăm să reții că:

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției. Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util. Dacă, desi depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

10. ÎNTREBĂRI, SOLICITĂRI ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți contacta la Mecatronics SA: Soseaua Sibiului(DN1), nr 65-67, Selimbar, județ Sibiu, telefon (+40) 757 116 293 sau ne poti scrie la adresa de e-mail . De asemenea, datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt .

Felicitări! Ai ajuns la final! Ne bucurăm că ți-ai făcut timp să afli cum îți protejăm informațiile personale.